Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení

Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení je výstava ručních prací seniorů. Jejím cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času, uchování kvality života, zlepšení psychického a zdravotního stavu. Hlavní myšlenkou výstavy je podpořit aktivitu seniorů, zejména těch, kteří žijí osamoceně v domácím prostředí a dát možnost vyrobené práce představit ostatním. Veřejnost má možnost se seznámit s ukázkami ručních prací, tradicemi řemesel a výtvarného lidového umění, které v některých případech pomalu již zaniká. I stáří dovede potěšit a může být začátkem plodného a velmi tvůrčího období, čehož je výstava živým důkazem.

 


Děkujeme za podporu

Akce Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení je spolufinancována Středočeským krajem.


Doprovodný program

Součástí akce Šikovné ruce našich seniorů je i bohatý doprovodný program, který je určen nejen odborníkům, ale laické veřejnosti. Věříme, že si každý z Vás vybere.

 


Unikátní výstava nejen pro dříve narozené Šikovné ruce našich seniorů 2018

Od čtvrtka 20. do neděle 24. června 2018 pořádalo Centrum zdravotních a sociálních služeb Poděbrady o.p.s. u příležitosti celostátní výstavy „Senior – Handicap: aktivní život“ na Výstavišti v Lysé nad Labem unikátní výstavu „Šikovné ruce našich seniorů“. Jednalo se již o 19. ročník této ojedinělé akce, která nemá v Evropě obdoby.

Výstava byla sestavena ze tří tisíc ručních prací, výtvarných děl, exponátů lidových řemesel a dalších artefaktů, které vytvořily ruce seniorů v domovech důchodců, pečovatelských zařízeních, klubech důchodců, ale i lidé, kteří mají to štěstí, že mohou stále žít ve svých domovech a do soutěže se mohli přihlásit individuálně. Soutěžící se přihlásili nejen s rukodělnými artefakty, ale zapojili se také do vyhlášené fotosoutěže a soutěže literární.

„Samotná soutěž je významným prvkem v aktivizaci dříve narozených, pro mnohé z nich se stává cílem celoročního snažení. Řadě lidí vrací chuť do života, udržuje je v kondici, zprostředkovává jim důležité sociální kontakty, přináší jim pocit, že ještě něco dokážou, co přinese radost i jiným lidem,“ říká Věra Součková, zakladatelka akce „Šikovné ruce našich seniorů“.

Tým dobrovolníků a aranžérek pracoval od neděle 17. do středy 20. června 2018 a ze všech přihlášených prací instaloval rozsáhlou expozici. Odborná porota, v níž byli vedle vyhlašovatelů i sociální pracovníci a výtvarníci, dne 20. 6. práce zhodnotila a udělila ceny. Vyhodnocení a předání cen proběhlo v pátek 22. června 2018 na slavnostním setkání tvůrců.

Pravidelnou součástí výstavy je také expozice dětské výtvarné soutěže, která byla vyhlášena pod záštitou radního Středočeského kraje pro oblast školství Prof. MUDr. Zdeňka Seidla, CSc. Bylo vystaveno na 480 výtvarných děl dětí, jež si mohly vybrat ze dvou vyhlášených témat: „Pranostika nebo přísloví pohledem dětí“ nebo „Jakou kulturu nám tu zanechali naši předci“. Vyhodnoceným byly předány ceny v neděli 24. 6. v 13:00 hod.

Slavnostní atmosféru při předávání cen v soutěži Šikovné ruce našich seniorů“ obohatila hudba a písně Městského dechového orchestru Františka Kmocha Kolín, vystoupení mažoretek z Poděbrad a také vystoupení dvou týmů reprezentantek TJ Sokol Poděbrady, které se v květnu letošního roku zúčastnily Mistrovství Evropy v aerobiku v Karlových Varech. V kategorii 11-13 let získaly 1. místo a titul mistryně Evropy. Druhý tým obsadil 4. místo. Budeme mít příležitost zhlédnout vystoupení obou týmů úspěšných reprezentantek ČR.

Také pro ostatní dny byl připraven pestrý kulturní program – namátkou folklorní tanečky dětí z MŠ Milovice, country tance členů SPCCH Poděbrady, pěvecké vystoupení dětí ze ZUŠ Lysá nad Labem, irské tance souboru, Kavárnička dříve narozených. K tanci a poslechu zahrají kapely Poděbradka a Eso. Nechyběly ani aktivizační programy, například tvořivé dílny, ukázky tréninku paměti, relaxace pohybem či fotbal v chůzi pro 60+.

Výstava byla provázána s expozicemi a stánky poskytovatelů sociálních služeb, poradenských agentur, zastoupen bude i Středočeský kraj a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Výstava každoročně láká návštěvníky všech věkových kategorií, není určena jen pro seniory. Velice nás těší velký zájem ze strany veřejnosti a zpětná vazba od návštěvníků, jejich názory, vyjádření obdivu a pocitu velkého uspokojení. Tak tomu bylo i v loňském roce na 19. ročníku výstavy, kdy přišly tisíce návštěvníků všech věkových skupin a opět došlo k nevšednímu generačnímu propojení, a každý návštěvník si z bohatého programu vybral to své.